ÜRITUSED:


Tänu annetajatele, Elva vallale ,Tõnis Mäele suurepärase kontserdi eest eelmisel suvel ja kontserdi külastajatele tehtud annetustele, sai võimalikuks Rõngu kiriku peaukse restaureerimine ja esialge värvi taastamine.Kontserdi korraldas kirikus EELK Toetusfond.


P. 7.juulil kell 11.00 armulauaga jumalateenistus. Teenib Vallo Ehasalu.
P. 14.juulil kell 11.00 jumalateenistus. Teenib Nevil Reinfeldt.


P. 21.juulil kell 11.00 jumalateenistus.


L. 27.juulil kell 14.00 puhkpilli proovid kirikus. Kell 19.00 Pühajärve 22.puhkpillipäevade kontsert.


P. 28.juulil kell 11.00 jumalateenistus.


..Alates 21.aprillist toimuvad jumalateenistused kirikus.


Igal pühapäeval kell 10.30 on võimalik osasaada oreli muusikast meie organisti Helve Päidi esitusel.© EELK Rõngu Mihkli kogudus. Website templates